Jokaiselle suomalaiselle riittävät sote-palvelut

Suomen perustuslaki on yksiselitteinen: jokainen suomalainen saa vapaasti valita oman asuinpaikkansa (§ 8) ja jokaiselle suomalaiselle on turvattava riittävät sotepalvelut (§ 19). Siitä, mitkä palvelut ovat ”riittävät” määritellään tarkemmin eri laissa, ja sote-lakien kokonaisuudistuksessa on kiinnitetty huomiota kaikkien muiden asioiden lisäksi myös tähän. Perustuslakivaliokunta kaikessa viisaudessaan arvioi myös sitä, turvaako sote-uudistus kansalaisille ...  Jatka lukemista

Kuntastrategia – sanahelinää vai johtamista parhaimmillaan?

Kuntastrategia on tärkein asiakirja, josta kunnanvaltuusto päättää koko valtuustokautensa aikana. Se on kunnan tärkein johtamisen väline. Strategialla vaikutetaan kunnan palveluihin ja tulevaisuuteen: miltä oman kunnan halutaan näyttävän tulevaisuudessa, mitä tavoitetta kohti lähdetään tekemään töitä yhdessä luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja kuntalaisten kanssa.

Kuntastrategia saattaa kuulostaa turhalta paperilta tai hienostelevalta sanahelinältä. Oma lähtökohtani ...  Jatka lukemista