Jokaiselle suomalaiselle riittävät sote-palvelut

Suomen perustuslaki on yksiselitteinen: jokainen suomalainen saa vapaasti valita oman asuinpaikkansa (§ 8) ja jokaiselle suomalaiselle on turvattava riittävät sotepalvelut (§ 19). Siitä, mitkä palvelut ovat ”riittävät” määritellään tarkemmin eri laissa, ja sote-lakien kokonaisuudistuksessa on kiinnitetty huomiota kaikkien muiden asioiden lisäksi myös tähän. Perustuslakivaliokunta kaikessa viisaudessaan arvioi myös sitä, turvaako sote-uudistus kansalaisille ...  Jatka lukemista