Puolue, joka ajattelee kuin minä

”En ole löytänyt puoluetta, jonka kanssa olisin kaikesta samaa mieltä”.

Tämä on usein kuultu fraasi, kun kysyy ihmisiä mukaan politiikkaan tai kunta­vaa­lieh­dok­kaaksi.Kaikki me puolu­e­toi­min­nassa mukana olevat toki tiedämme, että ajatus on järjetön.

ET VOI mitenkään löytää joukkoa tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä, jotka olisivat aivan kaikesta aivan koko ajan kanssasi samaa mieltä.Edes yhtä ihmistä, joka ajattelee kanssasi identtisesti tuskin löydät.

Puolu­e­toi­minta on jatkuvaa debattia: keskustelut valtuus­to­ryh­missä, kunnal­lis­jär­jes­töjen kokouksissa, piiri­hal­li­tuk­sessa, puolu­e­val­tuus­tossa ja puolu­e­ko­kouk­sessa luovat koko ajan puolueen suuntaa.Isoja linjoja ei kukaan voi onnistuneesti vetää yksin.

OLIN kuukausi sitten seminaarissa, jossa Sitran stra­te­gi­ayk­sikön johtaja Paula Laine kertoi oppineensa työssään, että tehokkuus ei ole tehokasta. Hänen neuvonsa erityisesti asian­tun­ti­ja­joh­ta­jille oli se, että aina pitäisi keskustella enemmän. Juuri kun luulet, että kaikki ymmärtävät mitä on sovittu, keskustelkaa vielä lisää. Valmis­te­lu­vai­heen osal­lis­ta­mi­sella saadaan aikaan tehokkuutta toimeen­pa­nossa.

RYHMÄKURI pelottaa ja suututtaa yksi­löl­li­syyden nimeen vannovaa nykyihmistä. Ryhmäkuri onkin epäon­nis­tu­nutta, jos sen saavut­ta­mi­seksi joudutaan käyttämään kuria. Ryhmäkurin tarkoitus on paitsi pitää porukka yhtenäisenä, myös tarjota äänestäjälle kulut­ta­jan­suojaa: oma äänesi menee aina ensi­si­jai­sesti koko listalle ja vasta tois­si­jai­sesti sille ihmiselle, jota äänestät.

KUNTAVAALIEN ehdo­kas­lis­talle lähteminen ilman läpipääsyn toivetta ei mielestäni ole äänestäjien pettämistä. Se on oman porukan tukemista. Yhtei­söl­li­syyden tunne Suomessa on selvästi heikentynyt.

Toivon, että me keskus­ta­laiset edistämme yhtei­söl­li­syyttä paitsi omissa kunnissamme, myös puolueessa. Puolu­e­val­tuusto tulee uusilla toimin­ta­ta­voil­laan tukemaan tätä keskustelun kulttuuria. Puolueena meidän tulee jatkuvasti käydä sisäistä keskustelua, jotta voimme lopulta seistä yhtenäisinä.

Satu Simelius, Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtaja

Kirjoitus julkaistu Suomenmaan Puheenvuoro-palstalla 3.3.2017

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *